Neaizmirstiet, ka CFD ir kredītsviras produkts, un Jūs varat zaudēt visu savu kapitālu. Pastāv iespēja, ka CFD tirdzniecība nav Jums piemērota. Lūdzu, pārliecinieties, vai esat pilnībā izpratis visus saistītos riskus. Pirms mūsu pakalpojumu izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar Paziņojumu par risku un Lietotāja līgumu.

Pārvaldiet vēlamo konta kredītsviru

Pārvaldiet vēlamo konta kredītsviru
 • Tirgojoties izmantojiet kredītsviru, kas vislabāk atbilst jūsu tirgošanās vajadzībām
 • Tirgojoties varat izmantot augstu vai zemu kredītsviru
 • Nakts prēmija joprojām tiek piemērota!

Plus500 platformā Jūs variet veikt darījumus ar augstu vai zemu kredītplecu atkarīgā no katram instrumentam iepriekš noteiktā kredītpleca, Jūsu "Pozīcijas kopējās vērtības" un "Konta atlikuma". Kontrolējiet savus "Līdzekļus", noguldot vai izņemot līdzekļus. Kontrolējiet "Kopējo pozīcijas vērtību", atverot vai aizverot pozīcijas.
"Kopējo pozīcijas vērtību" un "Līdzekļus" var skatīt konta momentuzņēmuma lapā, kam var piekļūt no galvenā tirgošanās loga.

Piemēri:

Ja depozīts ir USD 100 000 [jūsu līdzekļi ir USD 100 000] un jūs nopērkat dabasgāzi USD 100 000 vērtībā, tad tirgošanās kredītsvira ir 1 [nav kredītsviras]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jāveic nakts prēmijas samaksa par pozīcijām, kas tiek turētas pa nakti.

Ja vietnē Plus500 noguldāt depozītā USD 20 000 [jūsu līdzekļi ir USD 20 000] un jūs nopērkat dabasgāzi USD 200 000 vērtībā, tad tirgošanās kredītsvira ir 10. Kā norādīts iepriekš, nakts prēmija tiek piemērota visām pozīcijām, kas tiek turētas pa nakti.

Iestatiet cenu līmeni "Aizvērt pie peļņas" [Limits] vai "Aizvērt pie zaudējumiem" [Pārtraukt zaudējumus]

Iestatiet cenu līmeni "Aizvērt pie peļņas" [Limits] vai "Aizvērt pie zaudējumiem" [Pārtraukt zaudējumus]
 • Bez maksas
 • Palīdz iestatīt iepriekš noteiktus limitus

Tirdzniecībai var noteikt zaudējumu apturēšanu pirms tirdzniecības atvēršanas, vai rediģējot atvērtu pozīciju. Iestatiet cenas līmeni, pie kāda pozīcija tiks aizvērta, ja tirgus kļūs jums neizdevīgs. Pamata zaudējumu apturēšana negarantē, ka pozīcija tiks aizvērta precīzi pie norādītā cenas līmeņa. Ja tirgus cena pēkšņi ir zemāka vai augstāka par norādīto apturēšanas līmeni, iespējams, ka pozīcija tiks aizvērta pie neizdevīgāka cenas līmeņa nekā norādītais. Šāda situācija tiek dēvēta par "slīdēšanu."

Piemērs:

Google akcijas tiek tirgotas par USD 1194 — USD 1196 (pārdot/pirkt)
Jūs nopērkat 10 Google akcijas.
Jūs vēlaties ierobežot zaudējumus uz USD 1000 [iespējams, ka slīdēšanas rezultātā zaudēsiet vairāk]
Jūs iestatāt cenu "Aizvērt pie zaudējumiem" [Pārtraukt zaudējumus] USD 1096.
Google akciju cena samazinās uz USD 1094 un pēc tam uz USD 1080.
Jūsu pozīcija tiek aizvērta pie cenas USD 1094.
Jūsu zaudējumi ir: 10 * (1196 - 1094) = USD 1020.

Garantētā apturēšana

Garantētā apturēšana
 • Tiek piemērots papildu diapazons
 • Riska limiti
 • Iepriekš zināms maksimālais iespējamais zaudējumu apjoms

Pievienojot tirdzniecībai garantēto apturēšanu, tiek noteikts absolūtais iespējamā zaudējuma limits. Pat tad, ja tirgus cena pēkšņi samazinās, pozīcija tiek aizvērta precīzi pie norādītās cenas un nepastāv slīdēšanas risks.
"Garantētā apturēšana" ir pieejama tikai norādītajiem instrumentiem. Ja instruments atbalsta "Garantēto apturēšanu," ir skaidri redzama attiecīgā izvēles rūtiņa.
Plašāka informācija par "Garantēto apturēšanu"
To var noteikt tikai jaunai tirdzniecībai, bet nevar pievienot esošai pozīcijai. Garantēto apturēšanu var aktivizēt/rediģēt tikai tad, kad instruments ir pieejams un tiek tirgots. Ja garantētā apturēšana ir aktivizēta, to nevar noņemt; var tikai mainīt apturēšanas cenu.
Ja tiek iestatīts "Garantētās apturēšanas" diapazons, maksa par to netiek atdota atpakaļ, un piemērojamā maksa tiek parādīta pirms apstiprināšanas.
Ievērojiet, ka garantētās apturēšanas cenai ir jābūt noteiktā attālumā no pašreizējās instrumenta tirdzniecības cenas.

Piemērs:

Google akciju cena pārdot/pirkt = USD 498/USD 500.
Jūs nopērkat 10 Google akcijas, garantētās apturēšanas diapazona iestatīšanas maksa ir, piemēram, USD 10.
Jūs nosakāt garantēto apturēšanu pie cenas USD 450.
Google akciju cena samazinās līdz USD 400, jums tiek nodrošināta garantija, ka iziesiet no pozīcijas pie cenas USD 450, nevis USD 400.

Izmantojot garantēto apturēšanu, 10 akciju gadījumā: P/Z = USD 4500 - USD 5000 - USD 10 [garantētās apturēšanas diapazona iestatīšanas maksa] = USD -510
Ja netiek izmantota garantētā apturēšana: P/Z = USD 4000 - USD 5000 = USD -1000

Cenu signāli

Cenu signāli
 • Bez maksas
 • Tiek izmantoti būtisku tirgus situācijas izmaiņu gadījumā, bet pozīcija paliek atvērta
 • Saņemiet e-pasta ziņojumu, īsziņu vai pašpiegādes ziņojumu

Iestatiet cenu signālus, lai saņemtu informāciju, kad tirgus cena sasniedz noteiktu pirkšanas vai pārdošanas cenu. Atšķirībā no apturēšanas, izmantojot cenu signālus, pozīcija paliek atvērta un jums ir iespēja izlemt, kā rīkoties, mainoties tirgus situācijai.
Ekrānā Instrumentu saraksts un Instrumenta informācija ir redzama zvana ikona — noklikšķinot uz zvana ikonas, tiek atvērts ekrāns Cenu signāli.

Piemērs:

Naftas cena par barelu ir USD 105. Jūs saskatāt izdevīgumu gadījumā, ja nafta tiks tirgota par USD 80.
Jūs varat iestatīt naftas cenas signālu pie USD 80.
Naftas cena samazinās līdz USD 78.
Jūs saņemat e-pasta ziņojumu un īsziņu, kurā ir norādīta jaunā naftas cena.

Slīdošā apturēšana — automātiski aizsargājiet pozīciju pret vērtības samazināšanos, noslēdzot to augstākā vērtībā.

Slīdošā apturēšana — automātiski aizsargājiet pozīciju pret vērtības samazināšanos, noslēdzot to augstākā vērtībā.
 • Bez maksas
 • Peļņas noslēgšana
 • Automātiska apturēšanas cenas labošana
 • Netiek garantēta

Slīdošā apturēšana darbojas līdzīgi cenas limitam, jo abas opcijas ir paredzētas peļņas aizsardzībai. Atverot tirdzniecību, nosakiet slīdošo apturēšanu, un tā pārvietosies līdz ar peļņu. Ja tirgus situācija mainās, jūsu pozīcija tiks aizvērta pie slīdošās apturēšanas jaunā līmeņa, nevis pie sākotnēji noteiktā slīdošās apturēšanas līmeņa.
Izmantojot slīdošo apturēšanu, tiek noslēgta peļņa, ierobežojot vērtības samazināšanās risku, bet nav nepieciešams manuāli uzraudzīt pozīciju un koriģēt apturēšanas cenu.

Piemērs:

Yahoo akciju tirdzniecības cena ir USD 45,51/USD 45,73 (pārdot/pirkt)
Jūs ievadāt tirgus orderi ar slīdošo apturēšanu 50 punkti = USD 0,5 = (-1,1 %), lai nopirktu 100 Yahoo akcijas
Jūs nopērkat 100 Yahoo akcijas par cenu USD 45,73
Attiecīgi, sākotnējā zaudējumu apturēšana notiks brīdī, kad Yahoo akciju pārdošanas cena būs USD 45,01. (USD 45,51 - USD 0,5)
Yahoo akciju cena strauji palielinās un sasniedz USD 47,60 (jaunā apturēšanas cena mainās uz USD 47,10)
Pēc tam Yahoo akciju cena turpina palielināties un sasniedz USD 49,75 (jaunā apturēšanas cena atkal mainās un ir USD 49,25)
Yahoo akciju cena sāk samazināties un sasniedz USD 42,51. [Lūdzu, ievērojiet, ka slīdošā apturēšana var būt neizdevīga, ja tirgus situācija kļūst nelabvēlīga un cena samazinās no USD 47,60 tieši uz USD 40.]
Tā kā slīdošās apturēšanas cena ir USD 49,25, vietne Plus500 pārtrauc zaudējumus pie šīs cenas.
Peļņas kopsavilkums: 100 * (USD 49,25 - USD 45,73) = USD 352.