Riska kontrole un orderu tipi

Pirkšana un pārdošana par tirgus cenām

Klienti var izmantot Plus500, lai pirktu un pārdotu CFD instrumentus par pašreizēju tirgus cenu (cenu robežās, kas noteiktas konkrētam instrumentam). 'Tirgus spredi' katram CFD instrumentam ir norādīti pirkšanas/pārdošanas paziņojumlodziņā, kas parādās, kad Jūs uzklikšķinat uz 'Pirkt' vai 'Pārdot' platformas galvenajā logā. Plus500 vietne ir izveidojusi dažādus "ordera tipus", kas pieejami Tirdzniecības platformā, lai palīdzētu klientiem pārvaldīt riskus. Limiti ir īpaši noderīgi gadījumos, ja rodas problēmas ar Jūsu interneta savienojumu.

Pārtraukt peļņu

Guvuma pārtraukšanas orderis ir veids kā pasargāt jūsu guvumu gadījumā, ja instruments (Forex, akcijas, preces vai indeksi) paceļas. Guvuma pārtraukšanas orderis liek Plus500 pārdot instrumentu, kad, un ja, instruments sasniedz noteiktu cenu.

Zaudējumu pārtraukšana - (Maksimālie zaudējumi)

Zaudējumu pārtraukšanas orderis ir veids kā pasargāt jūs no zaudējumiem gadījumā, ja instruments (Forex, akcijas, preces vai indeksi) nokrītas. Zaudējumu pārtraukšanas orderis liek Plus500 pārdot instrumentu, kad, un ja, instruments nokrītas līdz noteiktai cenai.

Kad tiek sasniegta šī cena, zaudējumu pārtraukšanas orderis kļūst par Tirgus rīkojumu. Tirgus rīkojums liek Plus500 nekavējoties pārdot par iespējami labāko cenu. Nestabilā tirgū, jūs varat neiegūt tieši to cenu, kuru vēlējāties.

Jūsu guvuma aizsardzība
Zaudējumu pārtraukšanas orderi izmanto, lai aizsargātu jūsu guvumu par jūsu krājumā esošajām akcijām, kas ceļas. Jūs nosakāt cenu, pie kuras vēlaties instrumenta pozīciju slēgt un dodat rīkojumu Plus500 aizvērt pozīciju, ja šī cena tiek sasniegta.

Garantētā apturēšana

Pievienojot garantēto apturēšanu, tiek noteikts pozīcijas potenciālo zaudējumu absolūtais ierobežojums.
Pat tad, ja tirgū ir pēkšņs kritums, pozīcija tiek slēgta bez novirzes riska tieši tad, kad ir sasniegta norādītā cena.
Tikai noteikti instrumenti atbalsta opciju „Garantētā apturēšana”. Ja instruments atbalsta opciju „Garantētā apturēšana”, ir redzama attiecīgā izvēles rūtiņa.

Plašāka informācija par „Garantēto apturēšanu”.

 • To var noteikt tikai jaunai tirdzniecībai, bet nevar noteikt jau esošai pozīcijai.
 • To var aktivizēt/rediģēt tikai tad, ja instruments ir pieejams un tiek tirgots. Kad garantētā apturēšana ir aktivizēta, to vairs nevar noņemt; var tikai mainīt tās vērtību.
 • Ja tiek iestatīts “Garantētās apturēšanas” papildu diapazons, tā maksa netiek atgriezta, un piemērojamā maksa tiek parādīta pirms “Garantētās apturēšanas” apstiprināšanas.
 • Tai ir jābūt ar noteiktu starpību attiecībā pret pašreizējo kursu, par kādu tiek tirgots instruments.

Piemērs.
Google PĀRDOT/PIRKT = USD 498/USD 500.
Jūs nopērkat 10 Google akcijas, garantētās apturēšanas papildu diapazona maksa ir, piemēram, USD 10.
Garantētā apturēšana tiek noteikta pie cenas USD 450.
Google akciju cena samazinās uz USD 400, jūsu pozīcija tiek slēgta pie cenas USD 450, nevis USD 400.

Izmantojot garantēto apturēšanu: P/Z = USD 4500 - USD 5000 - USD 10 [garantētās apturēšanas papildu diapazons] = USD -510
Ja netiek izmantota garantētā apturēšana: PZ = USD 4000 - USD 5000 = USD -1000

Slīdošais apturēšanas rīkojums

Slīdošā apturēšanas rīkojuma iespēja ļauj iesniegt orderi par zaudējumu pārtraukšanu kas automātiski atjauninās, lai gūtu peļņu, kad tirgus situācija kļūst tirgotājam labvēlīga. Slīdošo apturēšanas rīkojumu var iesniegt, nospiežot pogu 'Papildu', brīdī, kad veidojat 'Tirgus rīkojumu'.

Pastāv četri veidi kā izveidot zaudējumu pārtraukšanas orderi:

 1. Jūs ievadāt slīdošās apturēšanas cenu. Piemēram, ja jūsu krājumā esošās akcijas tiek pārdotas par 40$ par akciju, jūs varat ievadīt orderi par slīdošo apturēšanu pie cenas 37.50$ par akciju.
 2. Jūs ievadāt maksimālo zaudējumu summu. Plus500 aprēķinās atbilstošu slīdošās apturēšanas cenu.
 3. Jūs ievadāt punktu starpību no esošās cenas. Plus500 aprēķinās atbilstošu zaudējumu pārtraukšanas cenu.
 4. Jūs ievadāt procentus no esošās cenas. Plus500 aprēķinās atbilstošu zaudējumu pārtraukšanas cenu.

Slīdošās apturēšanas piemērs:
12:50 Yahoo tiek tirgots par $45.51/$45.73 (Pārdot/Pirkt)

12:50 Jūs ievadāt tirgus rīkojumu par slīdošo apturēšanu par 50 punktiem = 0.5$ = (-1.1$) pirkt 200 Yahoo akcijas
Jūs nopērkat 100 Yahoo akcijas par 45.73$
Tādēļ, sākotnējā zaudējumu pārtraukšana notiks, kad Yahoo tiks pārdots par 45.01$. (45.51$ – 0.5$)

14:05 Yahoo cena sāk strauji augt un sasniedz 47.60$ (jaunā apturēšanas cena izmainās uz 47.10$)

15:10 Yahoo cena turpina augt un sasniedz 49.75$ (jaunā apturēšanas cena izmainās uz 49.25$)

16:15 Yahoo cena sāk ātri kriesties un sasniedz 42.51$. Tā kā jūs noteicāt apturēšanas cenu pie 49.25$, Plus500 veica zaudējumu apturēšanu pie šī skaitļa. Zaudējumu pārtraukšanas veikta:

Peļņas apkopojums: 100* ($49.25–$45.73) = $352. (Ja jūs nebūtu noteicis slīdošo apturēšanas rīkojumu, bet būtu tikai izveidojis zaudējumu apturēšanas rīkojumu, jūs būtu cietis lielus zaudējumus.)

Ieejas Orderi

Ieejas orderi tiek izpildīti brīdī, kad tirgus cena sasniedz jūsu noteikto cenu un atver jaunu pozīciju. Cena var būt virs vai zem pašreizējās tirdzniecības cenas.

Pastāv četri veidi ieejas orderu:

 1. Ieejas limitorderis pirkšanai: gaidiet, kamēr cena nokritīsies zemāka par par pašreizējo cenu (izmantoto pērkot).
 2. Ieejas atliktais orderis pirkšanai: gaidiet, kamēr cena pacelsies augstāka par par pašreizējo cenu (izmantoto pērkot).
 3. Ieejas limitorderis pārdošanai (īsā pozīcija): gaidiet, kamēr cena pacelsies augstāka par par pašreizējo cenu (izmantoto pārdodot).
 4. Ieejas atliktais orderis pārdošanai (īsā pozīcija): gaidiet, kamēr cena nokritīsies zemāka par par pašreizējo cenu (izmantoto pārdodot).

Piemēram, ja jūs vēlaties nopirkt Google akcijas, bet ne līdz brīdim, kamēr tās nokrītas līdz 450$, jūs ievietojat ieejas limitorderi pirkšanai par 450$. Ja cena nekad nenokrīt līdz šādam līmenim, orderis paliks neizpildīts, bet tas paliks kā nenokārtots orderis līdz jūs to atcelsiet.

Lai izveidotu jaunu ieejas orderi Plus500 vienkārši:
→ Dodieties uz platformas galveno logu
→ Nospiediet ‘Pirkt' vai 'Pārdot'
→ Nospiediet ‘Papildu’
→ Aizpildiet attiecīgo ieejas orderi
→ Nospiediet ‘Pirkt'

Pozīciju pārnešana (rollover)

Instrumentiem, kas tiek tirgoti nākotnes līgumos, ir derīguma termiņš. Kad derīguma termiņš tiek sasniegts, pozīcija tiek pārnesta uz nākamo līgumu. Informācija par pozīciju pārnešanu (rollover) ir norādīta katra instrumenta aprakstā.

Ņemot vērā, ka līgumiem ir atšķirīgas pirkšanas un pārdošanas cenas, Plus500 veiks Jūsu kapitāla korekciju atbilstoši cenu starpībai. Tas nodrošina to, ka kapitāls neizmainās un Jūs neiegūstat/nezaudējat no jauno un veco līgumu cenu starpības.

Ja jaunā cena ir augstāka par veco, pirkšanas pozīcijas tiks koriģētas negatīvi un pārdošanas pozīcijas tiks koriģētas pozitīvi. Taču, ja jaunā cena ir zemāka par veco, pirkšanas pozīcijas tiks koriģētas pozitīvi un pārdošanas pozīcijas tiks koriģētas negatīvi .

Papildus tam, pozīcijām to pārnešanas laikā var tikt piemērots sprieds.

Pozīciju pārnešanas (rollover) korekciju aprēķina piemērs:
Jūs turat 100 Naftas līgumu PIRKŠANAS pozīciju.

Naftas līguma cenas pozīciju pārnešanas (rollover) laikā:
Esošā līguma pirkšanas cena = $45.30
Esošā līguma pārdošanas cena = $45.25
Jaunā līguma pirkšanas cena = $46.50
Jaunā līguma pārdošanas cena = $46.45

Korekcijas aprēķins:
Pirkšanas cenu starpība = [Jaunā līguma pārdošanas cena] - [Esošā līguma pārdošanas cena] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Pirkšanas vērtības korekcija = - ([Līgumu skaits] * [Pirkšanas cenu starpība]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Spreda korekcija = [Līgumu skaits] * [Jaunā līguma spreds] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Kopējā pirkšanas korekcija = [Pirkšanas cenas korekcija] - [Spreda korekcija] =
- $120 - $5 = - $125

Kopsavilkums:
Jūs turpināsiet turēt tādu pašu 100 naftas līgumu pozīciju.
Jūsu korekcija ir -$125.
Jūsu kapitāls saglabājās tāds pats, izņemto $5 spredu.

Augstākminētā piemēra aprēķins Pārdošanas pozīcijai
Pārdošanas cenas starpība = [Jaunā līguma pirkšanas cena] - [Esošā līguma pirkšanas cena] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Pārdošanas vērtības korekcija = [Līgumu skaits] * [Pārdošanas cenu starpība] =
100 * $1.2 = $120
Spreda korekcija = [Līgumu skaits] * [Jaunā līguma spreds] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Kopējā pārdošanas korekcija = [Pārdošanas vērtības korekcija] - [Spreda korekcija] =
$120 - $5 = $115