Kas ir “Garantētais stop rīkojums”?

Noteiktos tirgus apstākļos (piemēram, krasas tirgus svārstības) Jūsu Stop Loss rīkojums var netikt izpildīts precīzi pie Jūsu vēlamās cenas. Izmantojot šo funkciju, pozīciju ir iespējams aizvērt pie izvēlētās cenas arī, ja tirgus cena to ir pārsniegusi. Kad tiek sasniegts norādītais līmenis, pozīcija automātiski tiek aizvērta. Šī funkcija nav pieejama visiem instrumentiem un par to tiek ieturēta maksa lielākas cenu starpības (spreda) formā.

Garantētā stop rīkojuma apraksts:

  • Tas var tikt iestatīts vienīgi jaunai pozīcijai un nevar tikt pievienots esošajām.
  • To var aktivēt/rediģēt vienīgi instrumenta tirdzniecības sesijas laikā.
  • Garantēto stop rīkojumu nevar atcelt, bet ir iespējams izmainīt tā līmeni.
  • Lielāka cenu starpība (spreds), kas tiek ieturēta par Garantētā stop rīkojuma iestatīšanu, nav atmaksājama un to var apskatīt pirms rīkojuma iestatīšanas.
  • Garantēto stop rīkojumu ir jāiestata noteiktās robežās (minimālā un maksimālā robeža) no esošās instrumenta cenas, kā tas ir parādīts tirdzniecības platformā.

Lai uzzinātu to, kā darbojās Garantētais stop rīkojums, lūdzu, apskatiet šo piemēru:

Alphabet Pirkšanas/Pārdošanas cenas ir attiecīgi $500/$498.
Jūs iegādājaties 10 Alphabet akciju CFD. Pieņemsim, ka Garantētā stop rīkojuma palielinātā cenu starpība (spreds) ir $10.
Jūs iestatāt Garantēto stop rīkojumu pie Pārdošanas cenas $450.
Alphabet Pārdošanas cena nokrītas uz $400 → pozīcija tiks aizvērta pie $450 un nevis pie $400.
P/Z ar Garantēto stop rīkojumu:($450 - $500)*10 - $10 = $510 zaudējumi.
P/Z bez Garantētā stop rīkojuma:($400 - $500)*10 = $1000 zaudējumi.

Neguvāt atbildi uz savu jautājumu? Sazināties ar mums!
E-pasts

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 80,5% no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.