Kas ir pārnešanas kompensācijas korekcija?

Kad nākotnes līgums sasniedz sava termiņa beigu datumu un instruments ir pakļauts automātiskajai pozīciju pārnešanai, visas atvērtās pozīcijas un rīkojumi tiek automātiski pārnestas uz nākamo nākotnes līgumu.
Lai novērstu atvērtās pozīcijas novērtējuma ietekmi saistībā ar izmaiņām pamatā esošā instrumenta cenā jaunajā līguma periodā, kontā tiek veiktas kompensējošas korekcijas. Lai atspoguļotu instrumenta cenu jaunajā līgumā tiek veikta arī Stop un Limita rīkojumu korekcija.

Jūsu atvērtās pozīcijas vērtība turpina atspoguļot tirgus svārstības, balstoties uz Jūsu sākotnējās atvērtās pozīcijas cenu, izmēru un spredu. Ja jaunā līguma ietvaros tirdzniecības cena paliek augstāka, pirkšanas pozīcijām tiek veikta negatīva, un pārdošanas pozīcijām — pozitīva korekcija. Un otrādi, ja jaunā līguma ietvaros tirdzniecības cena paliek zemāka, pirkšanas pozīcijām tiek veikta pozitīva, un pārdošanas pozīcijām — negatīva korekcija.

Pārnešanas korekcijas aprēķina piemērs:
Jums ir atvērta naftas nākotnes līgumu pirkšanas pozīcija 100 līgumu vērtībā.
Naftas līguma likmes korekcijas brīdī:
Esošais līgums: Pirkšanas likme = $61.30
Esošais līgums: Pārdošanas likme = $61.25
Jaunais līgums: Pirkšanas likme = $62.50
Jaunais līgums: Pārdošanas likme = $62.45

Korekcijas aprēķins:
Pārdošanas likmes starpība = [Jaunā līguma pārdošanas likme] - [Esošā līguma pārdošanas likme] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Pirkšanas pozīcijas korekcija = - ([Līgumu daudzums] * [Pārdošanas likmes starpība]) = - (100 * $1.20) = - $120

Kopsavilkums: Jūsu rīcībā tā arī paliks pozīcija 100 naftas līgumu vērtībā. Tai tiks pieskaitīta/atskaitīta korekcijas summa: -$120. Jūsu līdzekļu apmērs paliks nemainīgs.

Neguvāt atbildi uz savu jautājumu? Sazināties ar mums!
E-pasts

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 76,4% no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.