Kā Jūs rīkojaties korporatīvo darbību gadījumā?

Korporatīvā darbība ir atklātas akciju sabiedrības veikta darbība, kas ietekmē uzņēmuma izdotās akcijas. Piemēram:

Dividende - Korporatīvās peļņas daļa, kas tiek piešķirta akciju turētājiem. Pēc dividenžu izmaksas akcijas vērtība nokrītas.

Pārstrukturēšana - Neatkarīga kompānija tiek radīta, sadalot mātes sabiedrības jaunas akcijas. Pēc pārstrukturēšanas mātes sabiedrības akcijas zaudē savu vērtību un akciju turētāji saņem kompensāciju attiecīgā daudzuma jaunas kompānijas akciju formā.

Tiesību emisija - Esošajiem akciju turētājiem tiek piedāvātas tiesības iegādāties papildu kompānijas akcijas ar atlaidi. Tā rezultātā kompānijas akciju cena parasti nokrītas.

Akciju sadalīšana - Tirgū tirgoto akciju daudzuma palielināšana, sadalot katru akciju; tirgus kapitalizācija paliek nemainīga. Akciju skaitam palielinoties, to vērtība samazinās.

Tā kā jūs fiziski neesat akciju/kapitāla īpašnieks, tirgojoties ar CFD, jūs arī neiegūstat balsošanas tiesības vai jebkādas citas priekšrocības, ko dod tiesību emisija vai citi līdzīgi procesi, tādi kā akciju sadalīšana utt.
Tādējādi, lai kompānijas akciju cenas palielināšanās/samazināšanās rezultātā jūsu atvērto(-ās) pozīciju(-as) nekas būtiski neietekmētu, Plus500 automātiski pievieno/noņem no jūsu bilances summu, kas izveidotu jūsu papildu zaudējumu/peļņu (atkarībā no jūsu pozīcijas virziena). To sauc par „Korekciju”.

Neguvāt atbildi uz savu jautājumu? Sazināties ar mums!
E-pasts

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 76,4% no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.